3er BiG


Resultat d'imatges de biologia i geologia      BIOLOGIA I GEOLOGIA  

     Benvinguts i benvingudes al blog de 3r d'ESO de Biologia i Geologia.
En aquest espai trobareu informació important del curs.
Per començar descarregueu-vos la PRESENTACIÓ de la matèria, on hi ha els continguts, objectius, criteris i eines d'avaluació i de recuperació.N O U 

BLOC II LA TERRA

En aquest bloc es tracten els riscos associats a l'activitat humana en relació als agents i processos geològics externs i interns, així com  els Impactes que aquestes activitats representen pel nostre planeta.

1- Introducció: La dinàmica externa i interna de la Terra.
2- Vídeos i qüestionaris i Activitats Prèvies: Gènesis i Anell de foc, Activitats pàg. 146,147,148 i 149 del llibre- L'energia interna de la Terra.
- Manifestacions de la dinàmica interna i riscos geològics.

Vídeo: Gènesis  (Qüestionari)

    SOLUCIONS Qüestionari3- Els riscos geològics  Aquí trobareu l'arxiu de riscos d'origen intern i extern,  que entra a l'examen.


4- Els Impactes ambientals Aquí trobareu l'arxiu amb els impactes ambientals més importants, que entra a l'examen.


 N O U  !!!   Quadre d'Impactes Ambientals amb respostes.


GUIÓ DEL TREBALL VOLUNTARI DEL 3r TRIMESTRE:
         
  Titol general: IMPACTES AMBIENTALS

1 Heu d'escollir un dels temes (pluja àcid, efecte hivernacle...etc), que s'indiquen a la fitxa resum d'impactes ambientals que us podeu descarregar aqui.

2- Desenvolupar segons aquest guió:
     - Contaminats.
     - Fonts d'emissió.
     - Impacte.
     - Efectes.
     - Mesures de prevenció i correctores.

3- Podeu fer el treball en un word o en un power-point.
     Ha de constar de:  Portada, Index, Cos del treball, Comentari 
     personal i font de consulta: Biblio i/o webgrafia.
     PODEU CONSULTAR: Llibre de text. internet...

4- S'ha d'enviar per mail (mmp.cn3@gmail.com) posant a l'assumpte: IMPACTES AMBIENTALS. 
També es pot imprimir i entregar directament.

5- L'arxiu s'ha d'identificar amb el curs - IA - Inicial del nom i cognom (exemple: 3A-IA-L Rosa), sense signes de puntuació.
Guardeu arxiu en format compatible word 97-2003.

6. La data límit d'entrega és l'1 de juny de 2017. Qualsevol entrega després d'aquesta data NO serà acceptada.

EXÀMENS DEL BLOC II: Setmana del 29 de maig al 2 de juny. Mireu data concreta per a cada curs al calendari de ieducació.


BLOC I - L'ÉSSER HUMÀ
Resultat d'imatges de El cos humà

Resultat d'imatges de cos humà model


      P R I M E R   T R I M E S T R E     


TEMA 1 - L'Ésser Humà i la Salut.NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS

ELS TEIXITS

LA CÈL·LULA

LES FUNCIONS VITALS

LA SALUT I LES MALALTIES

PRÀCTIQUES
Descarrega el guió de les pràctiques, completa'l i envia'l a l'adreça de correu de 3r

ACTIVITATS (Si no t'has registrat al teu grup del teu espai personal d'EDEBE) : 
Descarrega els arxius, completa'ls i envia'ls a l'adreça de correu de mmp.cn3 abans de la data indicada.


ACTIVITATS PRÈVIES A L'EXAMEN.
DATES D'EXÀMENS TEMA 1:

13r A: 313-09-2016  11.45h Sala Polivalent.
13r B: 313-09-2016  8.00h Sala Polivalent.
13r C: 314-09-2016  8.00h Sala Polivalent.
13r D: 310-09-2016  9.50h Sala Polivalent.


TEMA 2 - La Nutrició


Activitats NutricióDescarrega els arxius, completa'ls i envia'ls a l'adreça de correu de mmp.cn3@gmail.com abans de la data indicada.

PER PREPARAR L'EXAMEN

T2-Aparell Digestiu    Fins el 31-10-16
                                                                  (SOLUCIONS)
T2- Aparell respirarori  Fins el 4-11-16
(SOLUCIONS)    
T2- Sistema Circulatori  Fins el 11-11-16
(SOLUCIONS)
     T2-Sistema Excretor   Fins 24-11-16

L'aparell Digestiu

 • PartsTub Digestiu i Glàndules Annexes.
 • Funcions: Digestió dels aliments (convertir aliments en nutrients) i Absorció dels nutrients (pas a la sang dels nutrients i aigua).
 • POWER POINT RESUM DE L'APARELL DIGESTIUAparell digestiu from LluisaRosa

Per a saber més ...
VIDEO DE L'APARELL DIGESTIU

L'Aparell Respiratori


 • Parts: Vies Respiratòries i Pulmons.
 • Funcions: Intercanvi de gasos (oxigen i diòxid de carboni) entre les cèl·lules i l'aire.
 • POWER POINT RESUM DE L'APARELL RESPIRATORI  Aparell respiratori from LluisaRosa


  • VIDEO DE L'APARELL RESPIRATORI 
     SISTEMA CIRCULATORI

  • Parts: Cor, Vasos Sanguinis i Sang.
  • Funcions: Transportar a totes les cèl·lules del cos les substàncies necessàries i Recollir les substàncies de rebuig que produeixen.
  • POWER POINT RESUM DEL SISTEMA CIRCULATORI


  • VIDEO DEL SISTEMA CIRCULATORI

  • Moviments del Cor: Sístole i Diàstole.

   L'Aparell Excretor

   • Parts: Ronyons i Vies Urinàries, Glàndules sudorípares i Pulmons.
   • Funció: Expulsar a l'exterior les substàncies de rebuig produïdesen el metabolisme cel·lular.
   • POWER POINT DE L'APARELL EXCRETOR


    • VIDEO DE L'APARELL EXCRETOR    DATES D'EXÀMENS TEMA 2 - LA NUTRICIÓ:

    13r A: 316-11-2016  8.00h (Grup 1) - 9.50h (Grup 2)  Sala Polivalent.
    13r B: 314-11-2016  8.00h (Grup 1) - 11.45h (Grup 2) Sala Polivalent.
    13r C: 316-11-2016  8.55h Sala Polivalent. (Grup sencer)
    13r D: 314-11-2016  9.50h (Grup SENCER) Sala Polivalent.


    EXERCICIS DE REPÀS DEL TEMA 2 LA NUTRICIÓ    TEMA 3  L'ALIMENTACIÓ

         - Els Nutrients.
         - El Consum d'aliments.
         - La Dieta.
         - Transtorns en l'alimentació.


    PRACTICA LABORATORI:  Les Etiquetes dels aliments. (Enllaç per descarregar la pràctica)

     
          Descarregar i enviar a mmp.cn3@gmail.com
                             Activitats T3  Alimentació   

    POWER POINT   Els Aliments

                           


    En aquest enllaç trobaràs exercicis (amb solucions) per a estudiar el Tema 3 :    
    Els Aliments


          S E G O N    T R I M E S T R E     

    TEMA 4 - LA RELACIÓ: Percepció i Anàlisi

    1- La Funció de Relació.
    2- Els òrgans dels sentits.
    3- La Salut dels Sentits.
    4- El Sistema Nerviós.
    5- El Sistema Nerviós i la Salut.


    Vídeo: El Sistema Nerviós.    DESCARREGA 


    Descarrega l'arxiu del Qûestionar i completa'l a l'ordinador. Envia'l a l'adreça següent: mmp.cn3@gmail.com

    ACTIVITAT T4 - S.Nerviós - Percepció  

    ARXIU ÒRGANS DELS SENTITS: Aquí trobareu les solucions dels esquemes de les parts dels òrgans dels sentits

    TEMA 5 - RELACIÓ: Emissió de Respostes.

    1- Emissió de respostes.
    2- L'aparell Locomotor
    3- El Sistema Endocrí.
    4- Els Sistema Immunitari.

    L'APARELL LOCOMOTOR
    Power point de L'APARELL LOCOMOTOR

    Video del Sistema Esquelètic


    Qüestionari: Descarregar i respondre a partir de la informació del vídeo següent.     Video del Sistema Muscular    EL SISTEMA ENDOCRÍ I EL SISTEMA IMMUNE

    POWER POINT RESUM DEL SISTEMA ENDOCRÍ

    POWER POINT RESUM DEL SISTEMA IMMUNITARI

    RELACIÓ D'EXERCICIS DEL TEMA 5: Preparació examen.                            TEMA 6 - Reproducció i Sexualitat

    1- La Funció de Reproducció.
    2- Fecundació, Embaràs i Part.
    3- Desenvolupament neonatal i Lactància.
    4- La Sexualitat.
    5- Sexualitat i Salut.

     POWER POINT RESUM  ANATOMIA APARELL REPRODUCTOR

    Fecundació, embaràs i part

                


                
    LES TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
    • INSEMINACIÓ ARTIFICIAL
    • FECUNDACIÓ in vitro

                 

    POWER POINT RESUM TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA, MÈTODES ANTICONCEPTIUS I MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL.

     TR


    BLOC II - LA TERRA

     T E R C E R   T R I M E S T R E   

    Tema 7 - La Dinàmica Interna de la Terra

    - L'energia interna de la Terra.
    - Manifestacions de la dinàmica interna i riscos geològics.

    Vídeo: Gènesis  (Qüestionari)

    N O U !!!     SOLUCIONS Qüestionari
    Power point : L'energia interna de la Terra.    CONVIURE AMB EL RISC: La Terra tremola

    Descarrega el  QÜESTIONARI , respon les preguntes amb la informació dels vídeo "La terra tremola" envia'l a mmp.cn3@gmail.com abans del proper dia de classe:   

                  
    Edu3.cat      
                                                   
              
          


    Efectes dels terratrèmols del Japó i de l’Equador

    El dissabte 25 d’abril de l’any passat, ara fa just un any, un potent terratrèmol de 7,8 graus de magnitud de l’escala de Richter va sacsejar el Nepal i va causar la mort de més de 5.000 persones i 10.000 ferits. L’epicentre es va detectar al districte de Lamjung. Gairebé un any després, els terratrèmols han tornat a ser notícia: un el dijous 14 d’abril i un altre el dissabte 16, tots dos al Japó, i un tercer, també el dia 16, a la costa de l’Equador.


    ACTIVITAT TEMA 8 


          Per grups heu d'elaborar una presentació (màxim 10 diapositives) i un arxiu word (màxim 4 pàgines, 2 fulls) amb les explicacions de cadascun del apartats indicats. 
         S'haurà d'enviar al correu (mmp.cn3@gmail.com) abans del 30 de maig. A continuació teniu el guió orientatiu del vostre treball.
          Serà important que  apareguin imatges per il·lustrar les diferents parts.

    GUIÓ DEL TREBALL

    a.      Què són els processos geològics externs?
    b.      Quins són els agents geològics externs?
    c.      Acció geològica: Quines formes de relleu originen? (Cada grup tractarà les formes      erosives i sedimentàries d'un d'aquests agents) *
    d.      Riscos associats a la dinàmica externa.


    * G1- Torrents i aigües d'escolament   G2- Els Rius   G3- Aigües subterrànies
       G4- Mars i Oceans   G5- Les Glaceres   G6- El vent    G7- Els éssers vius     TEMA 9 EL MEDI NATURAL

    - Completa l'activitat del ECOSISTEMA AQUÀTIC.

    - Descarrega l'arxiu (Bon profit cadenes tròfiques) i segueix les instruccions i completa les fitxes.. 
    - Envia per mail (mmp.cn3@gmail.com) els arxius en format compatible word 97-2003:

    - Primera activitat
    Arxiu 1  Ecosistemes-nom-grup.
    - Activitat pràctica
    Arxiu 2 Fitxes-nom-grup 
    Arxiu 3 Cadenes-nom-grup i 
    Arxiu 4 Xarxes-nom-grup.       Exercicis de repàs  dels temes 7 i 9.

    Continguts que s'avaluen:

    Tema 7 - La dinàmica interna de la Terra

    1. L'Estructura Interna de la Terra (p. 153)
    2. Manifestacions de la dinàmica interna (p. 154-155)
    3. Vulcanisme i Sismicitat  (p 157-158-159)
    Tema 9 - El Medi Natural
    1. Els Ecosistemes (p.194-195)
    2. Relacions tròfiques (p.196)
    3. Dinàmica dels Ecosistemes (p.197-198)    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada