2n BATX FIS

Aquí trobareu la presentació de la matèria.Presentació matèria

També teniu uns enllaços útils:
 http://www.walter-fendt.de/ph6es/
www.fislab.net

Exàmens de selectivitat: podeu comprovar els exàmens de les últimes convocatòries de les proves de PAU així com les solucions.

MOVIMENT VIBRATORI

Per visualitzar les representacions gràfiques de les característiques d'un moviment harmònic simple mitjançant applets Java, fes click sobre l'adreça 
http://www.walter-fendt.de/ph14s/springpendulum_s.htm


VEURE ONES

http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_11.htm


ONES SONORES:

NIVELLS D'AUDICIÓ

L'orella humana té limitacions pel que fa a la percepció del so.
PROPIETATS DE LES ONES

REFLEXIÓ- REFRACCIÓ: quan una ona arriba a una superfície de separació de dos medis elàstics, es produeixen dos fenomens simultanis: una reflexió (canvi de direcció dins del mateix medi) i una refracció (canvi de direcció i velocitat en el nou medi). 

INTERFERÈNCIES: a un mateix punt arriben més d'una ona, i es produeix una superposició d'aquestes.

Quan les ones tenen freqüències molt semblants, es produeix una pulsació.

DIFRACCIÓ: fenomen que es produeix quan una ona passa a través d'una ranura o bordeja un obstacle propagant tota la seva energia.

ONES ESTACIONÀRIES: els nodes no vibren i l'energia no es pot propagar, roman estancada entre nodes.CAMP MAGNÈTIC I INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA

En aquests enllaços pots trobar informació i simulacions sobre la relació entre el magnetisme i els corrents elèctrics.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada