2n Btx BIO

Curs 2016-2017

BIOLOGIA 2  Enllaç per descarregar activitat Els cinc regnes

ACTIVITATS D'ADAPTACIONS

Activitats (la temperatura)

1. Qui tindrà més problemes pel fet de ser poiquiloterm: els peixos o els rèptils?

2. Analitza el comportament del cocodril en funció dels canvis de temperatura en els medis terrestre i aquàtic. " El cocodril del Nil , quan arriba la nit se submegeix dins les aigües del riu i hi roman fins a la matinada següent. Quan comença a calfar el Sol eix a la riba del riu i descansa sobre l'arena. Una vegada recupera la seua activitat, es dedica a caçar ".

3. Explica per què els óssos i les marmotes, tot i ser animals homeoterms hivernen. Com s’adapten a la temperatura les cigonyes?

4. Adaptacions a la temperatura:  exemple de les raboses.
En el següent esquema apareixen els caps de tres espècies de raboses: La rabosa àrtica, la rabosa comuna i el fenec o rabosa dels deserts, així com el mapa de la distribució geogràfica d'aquestes tres espècies. Si et bases en la forma de l'orella podras adjudicar a cada espècie l'habitat que li correspon, així com el color i tipus de pèl adaptat a cadascun d'aquests ambients. Raona les respostes.
Espècie
Zona
Orella
Color i tipus pèl
Rabosa àrticaRabosa comunaFènec

5. De quines formes poden passar els vegetals les èpoques fredes? Explica-ho a partir dels següents exemples: pi, figuera , ceba , dent de lleó , rosella.

6. Interpreta la gràfica.

7- Després d'haver fet totes aquestes activitats, resumeix quines són les principals adaptacions dels éssers vius als canvis de temperatura.


Activitats (la llum)


n  Dóna exemples de plantes heliòfiles i esciòfiles. Digues quina serà la seva localització en un bosc. Té alguna relació aquesta adaptació amb el fet que en jardineria es parli de plantes d'interior i exterior?.

n  Alguns organismes que viuen en les profunditats marines presenten els ulls atrofiats. Si considerem això una adaptació a la mancança de llum, podries posar exemples d'animals terrestres que visquen en la foscor i presenten la mateixa adaptació ?

n  Per què les plantes anomenades lianes com l'heura s'enfilen per les parets i arbres del bosc?

n  Fes una llista d’animals de vida diurna i de vida mocturna. quines són les adaptacions que presenten aquests darrers?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada